logo

ABOUT

เกี่ยวกับเรา

Rolling Restrooms

โรลลิ่ง เรสต์รูม เป็นบริษัทที่ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีห้องน้ำ สามารถเช่าเป็นรายวันหรือการเช่าระยะยาว รถสุขาเคลื่อนที่มีความสะดวกสบาย สำหรับใช้ออกงานทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ในการถ่ายทำภาพยนตร์, คอนเสิร์ต, งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งงาน ที่ซึ่งไม่มีห้องน้ำไม่เพียงพอหรือไม่สะดวกสบาย โดยรถสุขาดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่กับคุณได้ทุกเวลา

ภายในรถสุขาเคลื่อนที่แยกเป็นห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง มีเครื่องสุขภัณฑ์ที่สะดวกสบายอย่างครบครัน อุปกรณ์โถห้องน้ำหญิง, โถปัสสาวะชาย, อ่างล้างมือ มีน้ำสะอาดให้คุณใช้ตลอดเวลา ตามหลักมาตรฐานและสะอาด เพรียบพร้อมด้วยบรรยากาศที่เย็นฉ่ำจากแอร์ พร้อมพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลบริการ

Check Your Rate